OSNOVNI USLOVI ZA NAJAM VOZILA

 

1.OSNOVNI USLOVI ZA NAJAM VOZILA

Vozač mora imati minimum 21 godinu.Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole i obavezno na uvid.Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš na uvid.Obavezna kreditna kartica kao sredstvo depozita plaćanja ili gotovinski depozit od 150 do 1500 evra  u zavisnosti od klase vozila.

2.DUŽINA NAJMA

Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa).Vreme preuzimanja i vraćanja vozila mora biti identično. Tolerišemo samo 120 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku prekoračenja, zaračunavamo novi, dodatni dan najma.

3.PLAĆANјE I DEPOZIT

Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila i to kreditnom karticama Visa,  American Express,  Mastercard , gotovinom ili uplatom na račun (pravna lica). Depozit za vreme trajanja najma je obavezan. Depozit se polaže putem kreditne kartice ili gotovine.Depozit se određuje na osnovu dužine najma vozila.

4.PREUZIMANјE  I VRAĆANјE VOZILA

Vozilo se može preuzeti i vratiti na aerodromu Nikola Tesla, a moguća je i dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (hotel, kućna adresa, preduzeće i sl.) uz doplatu. Vozilo se može preuzeti i vratiti i izvan radnog vremena, uz doplatu.Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila.Savetujemo da sa našim službenikom dobro pregledate vozilo.

5.OGRANIČENјA  U VEZI SA  UPRAVLjANјEM VOZILOM

Zabranjeno je da se vozilom upravlјa pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje ne važi – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.Iznajmlјenim vozilom može upravlјati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvolјava se mogućnost da se u ugovor upiše i  jedan dodatni vozač, uz odobrenje Master-iznajmlјivanje vozila – a, prilikom preuzimanja vozila.Zabranjeno je iznajmlјeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima osiguranje ne važi – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

6.OSIGURANјE

(CDW) – 100 % osiguranje od štete.

Ovo osiguranje je bez učešća klijenta i uračunato je u cenu najma. Osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenja donjeg trapa, slomlјen i/ili izgublјen klјuč, štete nastale točenjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti klijent i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaku promenu stanja vozila tj. sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac ugovora o najmu i potpisana obostrano.

TR –  100 % osiguranje od krađe

Osiguranje od krađe bez učešća klijenta.Ovo osiguranje je uračunato u cenu najma. Odgovornost za krađu vozila ili delova vozila (gume, stereo uređaj i sl.) je ograničena određenim maksimalnim iznosom koji se vezuje za grupu iznajmlјenog vozila. Ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otklјučano ili je klјuč bio ostavlјen u bravi volana.

PAI – Osiguranje lica

Kupovinom ovog osiguranja, vozač i lica u vozilu se osiguravaju za slučaj smrti ili povreda, nastalih u saobraćajnoj nezgodi, za vreme trajanja najma vozila.

Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja.Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenta bez obzira na vrstu kuplјenog osiguranja.

Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE, ŠTETE I KRAĐE VOZILA

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način: Odmah da obavesti policiju i Master-iznajmlјivanje vozila o dogaćaju i da postupi po njihovim instrukcijama.Da zapiše podatke o drugim učesniciima u nesreći tj. događaju.Da ispuni izveštaj o nesreći/šteti prilikom vraćanja vozila.Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta.